Kontakt

Dane kontaktowe:

RECTOR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Czechosłowacka 121A lok 8

61-425 Poznań

tel./fax.: +48 61 832 60 22

e-mail:  rektor@rectorcapital.pl

Rector Capital Sp. z o.o. działa w oparciu o wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000526752 jako Rector Capital Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czechosłowackiej 121a lok 8, 61-425 Poznań.

Rector Capital Sp. z o.o. posiada nadany przez Urząd Skarbowy Poznań Wilda Numer Identyfikacji Podatkowej NIP  –  PL 7831717939.

RECTOR CAPITAL Sp. z o.o. posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu numer identyfikacyjny REGON 302849500

Zarząd: Paweł Rektor – Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy 105.000 zł

© Copyright by Rector Capital Sp. z o.o. 2014. All rights reserved.