O firmie

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 13 października 2014r.,nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod firmą Rector Capital Paweł Rektor w jednoosobową spółkę kapitałową pod firmą Rector Capital Sp. z o.o.

W związku z powyższym Spółce Rector Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy prawa przysługują wszelkie prawa i obowiązki wcześniej przynależne Rector Capital Paweł Rektor.

Profil działalności

Rector Capital świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, funkcjonujących na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Głównym obszarem działania Rector Capital jest doradztwo transakcyjne w celu pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa.  W zakresie swoich usług  Rector Capital wykonuje również różnorodną opracowania w postaci planów strategicznych, wycen, biznesplanów, modeli finansowych, rachunków efektywności i różnorodnych analiz.

Kompleksowość usług

Rector Capital przy pozyskiwaniu kapitału współpracuje z renomowanymi bankami, firmami leasingowymi i faktoringowymi, biurami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami Venture Capital /Private Equity, biegłymi rewidentami i prawnikami.

Doświadczenie

Bogate doświadczenie wynikające z wielu zrealizowanych projektów członków zespołu Rector Capital oraz współpracujących z Rector Capital podmiotów umożliwia skuteczne przeprowadzenie różnorodnych przedsięwzięć.

Rector Capital  rozpoczął swoją działalność w maju 2004 r. Od początku swojej działalności Rector Capital Sp. z o. o. (do lutego 2009 r., działający pod nazwą Finanse P. Rektor, a następnie do października 2014 r., jako Rector Capital Paweł Rektor) świadczył  kompleksowe usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego związanego z pozyskaniem przez przedsiębiorstwa kapitału  przeznaczonego na realizację ich ekspansji rynkowej. Rector Capital doradzał i uczestniczył w pozyskiwaniu dla przedsiębiorstw kapitału w następującej formie:

 • Kredytu krótkoterminowego obrotowego, rewolwingowego lub w rachunku bieżącym
 • Kredytu średnioterminowego obrotowego
 • Kredytu długoterminowego – inwestycyjnego
 • Leasingu operacyjnego, finansowego i zwrotnego
 • Faktoringu niepełnego (z regresem) lub pełnego (bez regresu)
 • Emisji  obligacji  zabezpieczonych i niezabezpieczonych
 • Emisji udziałów  dla inwestorów indywidualnych – tzw. Private Equity
 • Emisji akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
 • Fuzje i przejęcia

W celu uzyskania kapitału w powyższych formach Rector Capital sporządzał różnorodną dokumentację oraz podejmował różnorodne działania w następujących obszarach:

 • Modelów biznesowych
 • Modelów finansowych
 • Biznes planów, planów strategicznych
 • Teaserów i prezentacji
 • Memorandów informacyjnych
 • Memorandów inwestycyjnych
 • Wniosków kredytowych
 • Wniosek leasingowych
 • Wniosków faktoringowych
 • Dokumentów Informacyjnych
 • Prospektów emisyjnych

Zarządzający

Paweł Rektor – Prezes Zarządu

Pan Paweł Rektor posiada 20-letnie doświadczenie na Polskim rynku biznesowym – pracował w bankach, przedsiębiorstwach i firmach doradczych (w tym m.in..: BRE Bank S.A., DZ Bank Polska S.A., Grupa Kapitałowa PBG, Inwest Consulting S.A.). Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł Executive Master of Business Administration uzyskał na Helsinki School of Economics i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Obszary doświadczeń:

 • Strategiczne / Operacyjne Zarządzanie Firmami
 • Fuzje / Przejęcia
 • Tworzenie strategii, biznes planów, rachunków efektywności i modeli finansowych
 • Doradztwo  przy pozyskiwaniu bankowych produktów kredytowych dla firm
 • Organizowanie finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw (kredyty, leasingi, obligacje)
 • Organizowanie finansowania udziałowego dla przedsiębiorstw w drodze publicznych i prywatnych emisji akcji
 • Doradztwo w procesie wprowadzanie papierów wartościowych spółek na rynek główny i NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Wycena przedsiębiorstw

 

© Copyright by Rector Capital Sp. z o.o. 2014. All rights reserved.