Oferta

Zakres  usług

Rector Capital świadczy kompleksowe usługi doradztwa finansowego w zakresie pozyskiwania przez przedsiębiorstwa:

 • środków finansowych w postaci długu (kredyty, obligacje)
 • środków finansowych z emisji lub/i sprzedaży udziałów/akcji przedsiębiorstwa
 • środków finansowych z tytułu dotacji
 • środków finansowych ze sprzedaży wierzytelności (w tym factoringu )itp.
 • środków produkcji (maszyny, urządzenia) uzyskanych w leasingu.

Przy organizowaniu finansowania dla przedsiębiorstw Rector Capital  sporządza dokumentację dla potencjalnych kredytodawców i inwestorów (m.in. dla banków, firm leasingowych, instytucji pożyczkowych, funduszy pomocowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i innych inwestorów instytucjonalnych ).

Rector Capital świadczy również usługi w zakresie:

 • analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem oceny jej zdolności do pozyskania kapitału
 • sporządzenie rachunku efektywności inwestycji
 • sporządzenie biznes planu
 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych

Celem działalności w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw jest  wypracowanie jak najlepszej strategii rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w planowaniu skutecznej polityki finansowej oraz doradztwo przy wyborze sposobu finansowania. W przedmiocie wykonawstwa w tym zakresie Rector Capital oferuje sporządzanie następujących dokumentów:

 • model biznesowy
 • model finansowy.

 

 

© Copyright by Rector Capital Sp. z o.o. 2014. All rights reserved.