Nasza misja

Mężczyzna podaje rękę.Nasza misja i wartości

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych w zakresie pozyskania finansowania (kapitału) i/lub wykonania zleconej dokumentacji finansowej. Rector Capital poprzez usługi świadczone na rzecz swoich klientów aktywnie włącza się w budowanie wartości przedsiębiorstw.

Naszą działalność w zakresie doradztwa gospodarczego cechuje:

  • Długoterminowe relacje z zarządzającymi i właścicielami przedsiębiorstw – wytrwałość i konsekwencja w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań dla klientów
  • Kompleksowy charakter świadczonych usług – doradztwo na wszystkich etapach transakcji poprzez organizowanie grup projektowych złożonych z różnych specjalistów oraz koordynowaniu wszystkich prac
  • Wysoka elastyczność świadczonych usług – przedstawianie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz dostosowywanie rozwiązań do zmieniającej się sytuacji
  • Wszechstronność usług analitycznych i strategicznych przedsiębiorstw i ich otoczenia oraz ich profesjonalna wycena
  • Bezpieczeństwo informacji – wszelkie informacje uzyskane od klientów podlegają ochronie
  • Stosowanie zaawansowanych metod analitycznych – łączenie najnowszej wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą

Rzetelne doradztwo

Nasz firma nie ma podpisanych umów agencyjnych z bankami ani innymi instytucjami finansowymi. Dzięki temu jest w stanie w sposób obiektywny znaleźć optymalne rozwiązania dla naszych klientów.

 

© Copyright by Rector Capital Sp. z o.o. 2014. All rights reserved.