Projekt Unijny

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

UE+EFRR_L-kolor

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą Przyszłość

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Informujemy, iż Rector Capital Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania
8.2. Innowacyjna Gospodarka

pt.:
Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację zarządzania procesem tworzenia dokumentacji finansowej i obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez firmy.

System będzie wykorzystywany do realizacji usług wnioskodawcy oraz oferowany w formule SaaS także innym firmom świadczącym usługi doradztwa finansowego.

Głównymi cechami projektowanego systemu są:
– automatyzacja przekazywania dokumentacji wytworzonej jako wynik analiz finansowych wnioskodawcy do instytucji finansowych współpracujących z wnioskodawcą w celu uzyskania finansowania dla klientów wnioskodawcy;
– automatyzacja pozyskiwania danych do wykonania usługi przez wnioskodawcę z danych eksportowanych z aplikacji księgowych klientów;
– automatyzacja tworzenia umów (z określeniem danych wymaganych do wykonania usługi);
– automatyzacja generowania raportów z wykonanych analiz finansowych na rzecz klienta;
– automatyzacja przekazania klientowi wstępnego oszacowania prawdopodobieństwa uzyskania finansowania zgodnie z wymogami określonymi przez współpracujące z wnioskodawca instytucje finansowe.
Dzięki nowemu systemowi B2B najważniejsze procesy biznesowe między firmami będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Bezpośrednim efektem wdrażanego systemu B2B, będzie skrócenie czasu realizacji zamówienia dla odbiorcy Wnioskodawcy.
Projekt obejmuje również możliwość pozyskania nowych klientów, poprzez realizowaną platformę SaaS, za pomocą której beneficjenci (firmy doradztwa finansowego) będą mogli obsługiwać swoich klientów.

zasięg Projektu: międzynarodowy

rynek docelowy: przedsiębiorstwa, firmy doradcze

tytuł Projektu: Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwa.
wartość dofinansowania: 561.505 PLN

 

WYNIK POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Poznań, 23.10.2015

 Zamawiający:

Rector Capital Sp. z o.o.

Czechosłowacka 121A/8

61-425 Poznań

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Uprzejmie zawiadamiamy, że w odpowiedzi na ogłoszone na stronie internetowej rectorcapital.pl zapytanie ofertowe POIG 8.2/2015/T oraz przekazane zapytania ofertowe 7/POIG 8.2/2015 , 8/POIG 8.2/2015 i 9/POIG 8.2/2015, dotyczące:

 Zakupu tablicy informacyjnej

 w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację obsługi procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorstwa”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2,   – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-176/14-00, do firmy Rector Capital Sp. z o.o. wpłynęły oferty trzech przedsiębiorstw, spośród których wybrana została oferta złożona przez:

Market Media System Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Poznańska 58A lok.3, 60-853 Poznań

 W imieniu przedsiębiorstwa Rector Capital Sp. z o.o., wyrażam podziękowanie pozostałym przedsiębiorstwom za zainteresowanie zapytaniem ofertowym Rector Capital Sp. z o.o., i złożenie w odpowiedzi na nie ofert.

Paweł Rektor

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

© Copyright by Rector Capital Sp. z o.o. 2014. All rights reserved.